Veřejná soutěž - Sanace sklepních prostor

Výzva k podání nabídek k účasti v soutěži o veřejnou zakázku pod názvem Sanace sklepních prostor v Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

(pro účely uveřejnění www stránkách zadavatele pro zadávání zakázek, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)
Výzva k soutěži a povinné přílohy k soutěži:

Výzva k účasti v soutěži - Sanace prostor ZŠ a PŠ Opava, S.odboje 5, po
Krycí list nabídky - sanace sklepních protor
Čestné prohlášení
Návrh smlouvy o dílo
Specifikace zakázky