SPC základní údaje

Základní údaje
SPC SRDCE při Základní škole a Praktické škole Opava, Slezského odboje 5, poskytuje, v souladu se zněním zřizovací listiny,  poradenské a terapeutické služby dětem, žákům a studentům  se zdravotním postižením, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením v regionu Opava dětem s mentálním postiženým a v regionu  Opava a Bruntál dětem s tělesným   postižením.

Mezi hlavní aktivity SPC SRDCE ve školním roce patří  podpora integrace  zdravotně postižených žáků v mateřských školách a základních školách.

Poskytované služby
SPC SRDCE poskytuje bezplatné standardní poradenské služby  (Vyhláška 147/2011 sb.73-2005 Sb. o vzd. dětí, žáků a st. se spec. vzd. potř. a dětí, žáků a st. mimořádně nadaných)

Činnost SPC se uskutečňuje ambulantně na pracovišti centra a návštěvami pedagogických pracovníků SPC ve školách a školských zařízeních, případně v rodinách, v zařízeních pečujících o žáky se zdravotním postižením.

Centrum zajišťuje poradenství pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům postižených dětí v oblasti vzdělávání žáků se zdravotním postižením. Vykonává speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje poradenské služby se zaměřením na pomoc při řešení problémů vzniklých ve vzdělávání, psychickém a sociálním vývoji žáků se zdravotním postižením. SPC také pečuje o žáky integrované ve školách hlavního vzdělávacího proudu.

Centrum provádí terapeutické činnosti v oblasti rozvoje čtení, psaní, kognitivních schopností. Nabízí individuální či rodinnou psychoterapii při vztahových, komunikačních či jiných potížích bránicích rozvoji a růstu klientů.

SPC zapůjčuje kompenzační pomůcky. Lze si je prohlédnout ve fotogalerii (odkaz http://zsps-opava.skolanawebu.cz/fotogalerie/?cat=90). Zájemci o zapůjčení některé z pomůcek se mohou obracet na Bc. Ivanu Celtovou.