Realizace projektů v ZŠ a PŠ Opava

Souhrn aktuálních projektů

Centra kolegiální podpory

partner

Aplikace i-Pad a dalších moderních technologií do výuky
Financováno z ESF

2017-2020

Společně k efektivnímu vzdělávání

příjemce

Zlepšení čtenářské a matematické gramotnosti žáků ZŠ (Šablony)
Prostředky MŠMT

2017-2019

Využití terapií při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

příjemce

Zdokonalení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím různých terapií, zdokonalování předprofesní přípravy, výmena zkušeností mezi pracovníky partnerských škol - ZŠ a PŠ Opava a ZSS Pyskowice (Polsko)
Financováno z ESF

2017-2019

Cesta k profesionalitě v oblasti prevence rizikových forem chování

příjemce

Realizace aktivit přispívajících k prevenci rizikových forem chování (přednášky pro žáky a pedagogy)
Financováno MSK

2018-2019

Žijeme zdravě a bezpečně

příjemce

Prevence rizikového chování prostřednictvím aktivit chránících žáky (např.výuka plavání)
Financováno MSK

2018-2019

Poskytování bezplatné stravy žákům ohroženým chudobou z prostředků OP PMP v MSK

partner

Zajištění bezplatného odběru obědů dětmi za sociálně slabých rodin.
Financováno z prostředků MPSV

2018-2019

Žijeme zdravě a bezpečně

příljemce

Aktivity zaměřené na zdravý životní styl, prevenci negativních jev. Financováno Moravskoslezským krajem

2018-2019