Realizace projektů v ZŠ a PŠ Opava

Souhrn aktuálních projektů

název projektu                        pozice školy       obsah                                                                  realiz.

 

Centra kolegiální podpory partner Aplikace i-Pad a dalších moderních technologií do výuky
Financováno z ESF
2017-2020
Společně k efektivnímu vzdělávání příjemce

Zlepšení čtenářské a matematické gramotnosti žáků ZŠ (Šablony)
Prostředky MŠMT

2017-2019
Využití terapií při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami příjemce Zdokonalení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím různých terapií, zdokonalování předprofesní přípravy, výmena zkušeností mezi pracovníky partnerských škol - ZŠ a PŠ Opava a ZSS Pyskowice (Polsko)
Financováno z ESF
2017-2019
Cesta k profesionalitě v oblasti prevence rizikových forem chování příjemce Realizace aktivit přispívajících k prevenci rizikových forem chování (přednášky pro žáky a pedagogy)
Financováno MSK
2018-2019
Žijeme zdravě a bezpečně příjemce Prevence rizikového chování prostřednictvím aktivit chránících žáky (např.výuka plavání)
Financováno MSK
2018-2019
Poskytování bezplatné stravy žákům ohroženým chudobou z prostředků OP PMP v MSK partner Zajištění bezplatného odběru obědů dětmi za sociálně slabých rodin.
Financováno z prostředků