Rada školy

Rada školy pracuje od  října 2017 v následujícím složení:

Mgr. Ondřej Šamárek- předseda (zástupce školy)
Mgr. Radovana Kuchařová- zapisovatel (zástupce školy)
Mgr. Lucie Šimečková - člen (zástupce zřizovatele)
Mgr. Soňa Lichovníková - člen  (zástupce zřizovatele)
Danuše Šafránková- člen (zástupce rodičů)
Iveta Speváková - člen (zástupce rodičů)