Projekt Žijeme zdravě a bezpečně

                                                                                                                                     

 

 

 

Projekt je realizován za finanční podpory Moravskoslezského kraje
Program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování
Žijeme zdravě a bezpečně

Projekt Žijeme zdravě a bezpečně je jednoletý program realizovaný v školním roce 2018/2019 naší školou za finanční podpory Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování na školní rok 2018/2019.
Projekt je zaměřen na žáky nižšího a vyššího stupně základní školy a žáky základní školy speciální.
Cílem projektu je posílení pozitivních modelů chování žáků, zvýšení jejich psychické a fyzické odolnosti, upevnění návyků zdravého životního stylu a hygieny, seznámení s negativními společenskými a sociálními jevy. Je zaměřen na vytváření pozitivního klimatu školy, rozvoj vztahů v třídních kolektivech, na nácvik dovedností v oblasti osobních a sociálních dovedností, na zvládání zátěžových a stresových situací, předcházení negativním jevům. Součástí projektu jsou také činnosti zaměřené na rozvoj sportovních aktivit s cílem navodit pozitivní vztah k pohybovým aktivitám.
Projekt je integrován do ročního plánu práce prevence rizikových forem chování na školní rok 2018/2019 a navazuje na aktivity realizované v školním roce 2017/2018 a zakotvené v preventivní strategii školy.