Přijímací řízení Praktická škola jednoletá - motivační pohovor

Vážení rodiče,
děkujeme Vám za důvěru, kterou jste našemu zařízení – Základní škole a Praktické škole, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace - projevili tím, že jste podali přihlášku své dcery / svého syna k přijetí do oboru střední školy – praktická škola jednoletá pro školní rok 2019-2020.
Zveme Vás proto, společně s vaším dítětem,  k motivačnímu pohovoru, který proběhne ve středu 24.dubna 2019 od 14,00 hod. ve cvičné kuchyňce naší školy (vstup do budovy s cvičnou kuchyňkou je ze školního dvora). Půjde o setkání, na kterém si budou uchazeči o přijetí do střední školy moci ověřit, zda budou schopni zvládat požadavky a splnit výstupy školního vzdělávacího programu pro obor Praktická škola jednoletá na naší škole.
Absolvování motivačního pohovoru pokládáme za významnou součást přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání ve výše uvedeném oboru pro školní rok 2019-2020. Těšíme se na Vaši návštěvu.