Kontakty- zaměstnanci

Apltauerová Pavla

vychovatelka

apltauerova@zspsopava.cz

Bečáková Hana

učitelka

becakova@zspsopava.cz

Bujnochová Anna

asistent pedagoga

bujnochova@zspsopava.cz

Celtová Ivana, Bc.

soc.pracovnice SPC

celtova@zspsopava.cz

Doubravová Libuše, Mgr.

učitelka

doubravova@zspsopava.cz

Dubová Eva

asistent pedagoga

dubova@zspsopava.cz

Flašar Jan, Bc.

vychovatel

flasar@zspsopava.cz

Frank Tomáš, Mgr.

zástupce ředitele školy

frank@zspsopava.cz

Hanková Jana

asistent pedagoga

hankova@zspsopava.cz

Hennhoferová Petra.Mgr.

spec.pedagog SPC

hennhoferova@zspsopava.cz

Holušová Irena, Mgr.

učitelka

holusova@zspsopava.cz

Chovancová Ludmila

asistent pedagoga

chovancova@zspsopava.cz

Janeček Jakub, Mgr.

učitel, výchovný poradce

janecek@zspsopava.cz

Kalužíková-Kučková Lucie

asistent pedagoga

kaluzikova@zspsopava.cz

Kamrádek Ivo

školník

kamradek@zspsopava.cz

Kašpárková Andrea, Bc.

ekonomka školy

kasparkova@zspsopava.cz

Kleinová Jana, Mgr.

učitelka

kleinova@zspsopava.cz

Kozáková Jolana, Mgr.

učitelka, metodik prevence

kozakova@zspsopava.cz

Křesťanová Šárka, Mgr.

učitelka

krestanova@zspsopava.cz

Kučová Halka

vychovatelka

kucova@zspsopava.cz

Kuchařová Radovana, Mgr.

učitelka

kucharova@zspsopava.cz

Kupka Jiří, Mgr.

ředitel školy

kupka@@zspsopava.cz

Kurková Martina, Mgr.

učitelka

kurkova@zspsopava.cz

Maistryszinová Dana, Mgr.

učitelka

maistryszinova@zspsopava.cz

Melecká Zuzana, Mgr.

učitelka

melecka@zspsopava.cz

Montágová Michaela

asistent pedagoga

montagova@zspsopava.cz

Moricová Kamila

asistent pedagoga

moricova@zspsopava.cz

Mrůzková Lucie

asistent pedagoga

mruzkova@zspsopava.cz

Mücková Ludmila, Mgr.

učitelka

muckova@zspsopava.cz

Navrátilová-Vaňková Zuzana, Mgr.

učitelka

navratilova@zspsopava.cz

Obrtelová Sylva, Mgr.

spec.pedagog. SPC

obrtelova@zspsopava.cz

Papežová Pavlína

asistent pedagoga

papezova@zspsopava.cz

Pavelová Zuzana, Mgr.

spec.pedagog. SPC

pavelova@zspsopava.cz

Rádková Ivana, PhDr.

učitelka

radkova@zspsopava.cz

Rotreklová Anna, Mgr.

psycholog SPC

rotreklova@zspsopava.cz

Řezníčková Božena

asistent pedagoga

reznickova@zspsopava.cz

Silná Jana, PaedDr.

učitelka

silna@zspsopava.cz

Šamárek Ondřej, Mgr.

učitel

samarak@zspsopava.cz

Škarková-Stojanová Lenka, Mgr.

psycholog SPC

skarkova@zspsopava.cz

Tesárková Rozálie, Mgr.

učitelka

tesarkova@zspsopava.cz

Thielová Jana, Mgr.

učitelka

thielova@zspsopava.cz

Tomanová Eva, Mgr.

učitelka

tomanova@zspsopava.cz

Ullmannová Barbara, Mgr.

učitelka

ullmannova@zspsopava.cz

Urbánková Dana

vychovatelka

urbankova@zspsopava.cz

Votýpková Ludmila

asistent pedagoga

votypkova@zspsopava.cz

Vystrková Iva, Mgr.

učitelka

vystrkova@zspsopava.cz

Žatecká Vladimíra, Mgr.

učitelka

zatecka@zspsopava.cz