Kontakty- zaměstnanci

Apltauerová Pavla

vychovatelka

apltauerova@zspsopava.onmicrosoft.com

Bečáková Hana

učitelka

becakova@zspsopava.onmicrosoft.com

Bujnochová Anna

asistent pedagoga

bujnochova@zspsopava.onmicrosoft.com

Celtová Ivana, Bc.

soc.pracovnice SPC

celtova@zspsopava.onmicrosoft.com

Doubravová Libuše, Mgr.

učitelka

doubravova@zspsopava.onmicrosoft.com

Dubová Eva

asistent pedagoga

dubova@zspsopava.onmicrosoft.com

Flašar Jan, Bc.

vychovatel

flasar@zspsopava.onmicrosoft.com

Frank Tomáš, Mgr.

zástupce ředitele školy

frank@zspsopava.onmicrosoft.com

Hanková Jana

asistent pedagoga

hankova@zspsopava.onmicrosoft.com

Hennhoferová Petra.Mgr.

spec.pedagog SPC

hennhoferova@zspsopava.onmicrosoft.com

Holušová Irena, Mgr.

učitelka

holusova@zspsopava.onmicrosoft.com

Chovancová Ludmila

asistent pedagoga

chovancova@zspsopava.onmicrosoft.com

Janeček Jakub, Mgr.

učitel, výchovný poradce

janecek@zspsopava.onmicrosoft.com

Kalužíková-Kučková Lucie

asistent pedagoga

kaluzikova@zspsopava.onmicrosoft.com

Kamrádek Ivo

školník

kamradek@zspsopava.onmicrosoft.com

Kašpárková Andrea, Bc.

ekonomka školy

kasparkova@zspsopava.onmicrosoft.com

Kleinová Jana, Mgr.

učitelka

kleinova@zspsopava.onmicrosoft.com

Kozáková Jolana, Mgr.

učitelka, metodik prevence

kozakova@zspsopava.onmicrosoft.com

Křesťanová Šárka, Mgr.

učitelka

krestanova@zspsopava.onmicrosoft.com

Kučová Halka

vychovatelka

kucova@zspsopava.onmicrosoft.com

Kuchařová Radovana, Mgr.

učitelka

kucharova@zspsopava.onmicrosoft.com

Kupka Jiří, Mgr.

ředitel školy

kupka@zspsopava.onmicrosoft.com

Kurková Martina, Mgr.

učitelka

kurkova@zspsopava.onmicrosoft.com

Maistryszinová Dana, Mgr.

učitelka

maistryszinova@zspsopava.onmicrosoft.com

Melecká Zuzana, Mgr.

učitelka

melecka@zspsopava.onmicrosoft.com

Montágová Michaela

asistent pedagoga

montagova@zspsopava.onmicrosoft.com

Moricová Kamila

asistent pedagoga

moricova@zspsopava.onmicrosoft.com

Mrůzková Lucie

asistent pedagoga

mruzkova@zspsopava.onmicrosoft.com

Mücková Ludmila, Mgr.

učitelka

muckova@zspsopava.onmicrosoft.com

Navrátilová-Vaňková Zuzana, Mgr.

učitelka

navratilova@zspsopava.onmicrosoft.com

Obrtelová Sylva, Mgr.

spec.pedagog. SPC

pavelova@zspsopava.onmicrosoft.com

Papežová Pavlína

asistent pedagoga

papezova@zspsopava.onmicrosoft.com

Pavelová Zuzana, Mgr.

spec.pedagog. SPC

pavelova@zspsopava.onmicrosoft.com

Rádková Ivana, PhDr.

učitelka

radkova@zspsopava.onmicrosoft.com

Rotreklová Anna, Mgr.

psycholog SPC

rotreklova@zspsopava.onmicrosoft.com

Řezníčková Božena

asistent pedagoga

reznickova@zspsopava.onmicrosoft.com

Silná Jana, PaedDr.

učitelka

silna@zspsopava.onmicrosoft.com

Šamárek Ondřej, Mgr.

učitel

samarak@zspsopava.onmicrosoft.com

Škarková-Stojanová Lenka, Mgr.

psycholog SPC

skarkova@zspsopava.onmicrosoft.com

Tesárková Rozálie, Mgr.

učitelka

tesarkova@zspsopava.onmicrosoft.com

Thielová Jana, Mgr.

učitelka

thielova@zspsopava.onmicrosoft.com

Tomanová Eva, Mgr.

učitelka

tomanova@zspsopava.onmicrosoft.com

Ullmannová Barbara, Mgr.

učitelka

ullmannova@zspsopava.onmicrosoft.com

Urbánková Dana

vychovatelka

urbankova@zspsopava.onmicrosoft.com

Votýpková Ludmila

asistent pedagoga

votypkova@zspsopav.on.microsoft.com

Vystrková Iva, Mgr.

učitelka

vystrkova@zspsopava.onmicrosoft.com

Žatecká Vladimíra, Mgr.

učitelka

zatecka@zspsopava.onmicrosoft.com