Kontakty

 

Název školy: Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace

Adresa školy: Nám. Slezského odboje 361/3a, 746 01 Opava

Tel. škola : 553 616 450

Mobil škola: +420 739 343 403

Tel. SPC: 553 626 092

Mobil SPC: +420 733 611 510

ID DS: hjai8cx

Emaily:
e-podatelna     zspsop@po-msk.cz
ředitelství        zsps@zspsopava.onmicrosoft.com 
SPC Srdce      spcsrdce@zspsopava.onmicrosoft.com

Stížnosti a podněty zákonných zástupců a veřejnosti vyřizuje Mgr. Jiří Kupka, ředitel školy