ERASMUS+ Využití terapií při vzdělávání žáků se zdravotním postižením

Projekt ERASMUS+ s názvem Využití terapií při vzdělávání žáků se zdravotním postižením probíhá ve škole od roku 2017, ukončen bude v roce 2019. Partnerem projektu je Zespol Szkol Specjalnycj v Pyskowicach (Polská republika).

Cílem projektu je zefektivnit vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formou různých terapií (canisterapie, hipoterapie, terapie loutkou, muzikoterapie a další). Dalším cílem projektu je zdokonalit předprofesní přípravu žáků obou škol (práce v dílnách, cvičných kuchyních). Prostředky naplnění cílů projektu jsou vzájemné výmenné pobyty žáků a skupin pedagogů, při nichž jsou aplikovány a demonstrovány různé formy a metody práce s postiženými žáky. Jsou využívány i prvky tandemové výuky, kdy ve třídě společně vyučují polští a čeští učitelé.

Odkaz na stránky projektu:

http://erasmusplus-zsso.skolanawebu.cz/