Zřizovatel

Příspěvková organizace Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje

Ským spolupracujeme

Spolupracujeme se Zespolem szkol specjalnych v Pyskowicach (Polská republika), Spojenými školami Sabinov (Slovenská republika)

Novinka

21.3.2019 Ponožkový den v KV Na Rybníčku
Zápis do 1.třídy ZŠ a PŘS ZŠS v úterý 9.dubna 2019

SPC Srdce

SPC SRDCE při Základní škole a Praktické škole Opava, Slezského odboje 5, poskytuje, v souladu se zněním zřizovací listiny,  poradenské a terapeutické služby dětem, žákům a studentům  se zdravotním postižením, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením na Opavsku dětem s mentálním postiženým a v regionu  Opava a Bruntál dětem s tělesným   postižením

Základní škola

Škola poskytuje vzdělání v rámci povinné školní docházky primárně žákům s mentálním postižením. Žáky školy jsou i dívky a chlapci s autismem a kombinovanými vadami. Škola má žáky plnící povinnou školní docházku v základní škole, základy vzdělání poskytuje v rámci základní školy speciální. Předpokladem pro přijetí ke vzdělávání ve škole je platné doporučení příslušného školského poradenského zařízení (zpravidla SPC).

Přípravný stupeň ZŠS


Pro děti předškolního věku se středním a vážnějším MP, autismem nebo kombinovanými vadami je otevřena třída přípravného stupně základní školy speciální. Přijímány jsou děti ve věku pět až sedm let. Absolvování přípravného stupně ZŠS nahrazuje povinnou docházku v MŠ v posledním roce před nástupem do školy. Předpokladem pro přijetí žáka do PŘS ZŠS je platné doporučení ke vzdělávání příslušného školského poradenského zařízení.

Praktická škola jednoletá


Praktická škola jednoletá je střední škola určená žákům s těžkým zdravotním postižením, zejména s těžkým stupněm mentálního postižení, žákům s více vadami a žákům s autismem, kteří získali vzdělání na úrovni základní školy speciální, nebo základní školy praktické. Předpokladem pro přijetí ke vzdělávání ve škole je platné doporučení příslušného školského poradenského zařízení (zpravidla SPC).